Verslag kindercatechese

Kindercatechese

We hebben over de kerk geleerd dit jaar met kattebak. Kan je de kerk vergelijken met een huis? We hebben het over de onderdelen van de kerk gehad en wat er allemaal gebeurt. Over gebeden, het orgel en de mensen in de kerk. Hoe alle mensen heten die in de kerk werken. Over mensen in de kerk zijn er diaken, orgelist, ouderlingen, cantor, koster en de belangrijkste de dominee. We hebben geleerd wat een diaken doet, we hebben geleerd wat een koster doet, eigenlijk van alles.

We hebben het over gebeden gehad, zoals het Onze Vader, het drempelgebed en het stil gebed wanneer we welk gebed doen en we hebben zelf ook een gebed gemaakt. Over muziek. Dat ze vroeger anders zongen.

Het orgel was met André Dallinga. We moesten liedjes raden. We gingen naar boven een steile trap op naar het orgel waar hij de liedjes nakeek. Hij ging daarna ook nog wat psalmen spelen een vrolijke en een nare psalm. Het leukste was met het orgel want ik mocht zelf spelen.

Ik vond dit het leukste omdat ik liedjes luisteren leuk vind. Bij het orgel was het leerzaam.

Ook zijn er verschillende delen in de kerkdienst. Dat zijn: de intrede, de dienst van het woord en de dienst van gebeden en gaven. We kennen nu alle taken van de kerk en iedereen die het doet. Maar we zijn niet alleen maar in de kerk geweest we moesten ook natuurlijk gewoon schrijven.

Het leukste vond ik dat we zo vaak naar de kerk gingen. En volgende week gaan we film kijken en patat eten.

Lukas, Yaël, Lotte, Derk, Mats, Alfred, Niek, Job, Annemarie, Kristian

(een van de groepen van kindercatechese)

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland