Verslag Pastorale avond

Op 2 november kwamen we weer een stapje dichterbij het samen kerk zijn. Als proef werd in de Vredekerk een ontmoetingsavond georganiseerd door de ouderlingen; Miranda Broekhuizen en Janny Huis. Iedereen uit de pastorale buurt van de genoemde ouderlingen werd hiervoor uitgenodigd. Namens de adviescommissie was ik betrokken bij de avond en de voorbereiding ervan.

Met het samengaan van de wijkgemeenten kan het in de toekomst zo zijn dat het pastoraat desgewenst wordt verzorgd door een andere pastoraal werker of ouderling dan je kerkelijke oorsprong. Dit zal nooit zonder uw/jouw toestemming gebeuren. Uw/ jouw persoonlijke voorkeur wordt gerespecteerd. Om alvast een indruk te krijgen, hoe men in de ‘proefbuurt’ denkt, hebben de ouderlingen iedereen persoonlijk uitgenodigd en gevraagd naar zijn/haar mening.

Ruim 20 personen werden met koffie, thee en zelfgemaakt lekkers ontvangen door beide ouderlingen. De ouderlingen stelden zichzelf voor en vertelden wat het voor hen betekent om ouderling te zijn. Een taak die ieder naar eigen invulling vormgeeft en uitdraagt. Het gevoel dat je een ander tot steun kan zijn, geeft je kracht om deze taak te kunnen doen.

Tijdens een wandeling naar de Petrus en Paulus kerk was er de mogelijkheid elkaar beter te leren kennen door elkaar te vertellen over een onvergetelijke ontmoeting in je leven.

Menno Wieringa vertelde ons over de fresco’s in de Maria kapel. We hebben ze allemaal wel eens gezien, maar inhoudelijk komen de meesten van ons niet zo ver. Wat mooi dat er binnen onze gemeente mensen zijn, die ons meer kunnen vertellen over die rijkdom.

Terug in de Vredekerk bespraken we in kleine groepjes de pastorale aandacht in de gemeente, en wat dat voor iedereen persoonlijk betekent. Ondertussen zorgde Ko en Fennie Wiersema voor een hapje en drankje. Ook het ‘samen-op-weg proces’ kwam onbedoeld aan de orde. Fijn dat daar ook de gelegenheid voor was. Iedereen heeft daarin zijn eigen standpunt, maar uiteindelijk, als we het hebben over gezamenlijk pastoraat, zijn velen van ons het met elkaar eens; “Het maakt niet uit wie er langs komt, als er maar een ‘klik’ is met de persoon die je bezoekt.”

Een mooie conclusie die vraagt om onderzocht te worden gemeente breed. Dat is ook meteen de volgende stap die we zullen zetten. Op termijn ontvangt iedereen in beide wijkgemeenten een uitnodiging van de ouderling in uw/jouw buurt om de kerkelijke buren en de ouderling (beter) te leren kennen.

Namens de adviescommissie;

Thea Steenwijk.

 

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland