Verslag Start- / Inspiratiezondag

Wat een mooie Start- / Inspiratiezondag hadden we!

Eerst was er een korte dienst die draaide om het thema ‘waardoor word jij gevoed?’ In Wiemersheerd volgden bijna 25 bewoners de dienst via een scherm in de koffiezaal, met dank aan Dirk en  Peter!

Tijdens koffie, thee, limonade en taart kon je je inschrijven voor verschillende activiteiten.

In de grote zaal van de Vredekerk hield bakker Klaes Hoekstra een lezing over koken en bakken in de Bijbel.

Een groepje oefende in de Jacobuskerk onder leiding van Bouko Tiggelaar twee nieuwe liederen uit het Liedboek in, die later tijdens het middaggebed gezongen werden.

Er waren huiskamergesprekken bij een aantal mensen thuis over de vraag, waardoor je gevoed wordt in de kerk. Na afloop van het gesprek hebben de deelnemers op een post-it een korte reactie opgeschreven over wat hen inspireert. Opvallend vaak gaat het daarbij over samen: 

samen iets voorbereiden, bijvoorbeeld een dienst; samen iets organiseren; ervaringen delen;

een goed gesprek met een luisterend oor; ergens bijhoren.

Verder wordt de Bijbel genoemd als inspiratiebron. En niet te vergeten: vrolijkheid.

In drie huizen werd een recept-met-een-verhaal gebakken of gekookt: aardappelsalade , pumpkinpie en arretjescake en wafels. Het recept van de baksels kon je mee naar huis nemen om ook thuis aan de slag te kunnen.

In Elthato, Zeerijp maakten de kinderen onder leiding van jongeren en de Tiener- en Kindernevendienstleiding de meest fantastische toetjes.

Intussen zette een groep anderen alles klaar voor de gezamenlijke lunch. Om kwart voor één was de Jacobuskerk goed gevuld met kerkgangers en begonnen we aan het korte middaggebed. Daarna was er een uitgebreide lunch met veel soepen, quiches en natuurlijk de vele heerlijke toetjes die door de kinderen en jongeren waren gemaakt.

Hopelijk is iedereen op deze dag goed gevoed, maar ook geïnspireerd!

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland