Verslag vanuit het aanstuurplougje

Hoewel de taken van het aanstuurplougje nog niet volledig zijn afgerond lijkt het bij het schrijven van dit stuk op een soort van eindverslag. Sinds de ‘installatie’ is het aanstuurplougje acht keer bijeen geweest, maar ook staan er nog een aantal bijeenkomsten in de agenda’s van de leden. Zoals in eerdere berichten van het aanstuurplougje stond hebben bij het begin negen werkvelden benoemd waarop overleg en afstemming met betrekking tot de voorgenomen fusie nodig is, te weten: Bestuur en organisatie, Diaconaat, Erediensten, Oecumene en samenleving, Jeugdwerk, Kerkrentmeesters, Pastoraat, Vorming en toerusting en tenslotte Communicatie. Het is mooi om te zien dat gaandeweg op al deze werkvelden grote vooruitgang is geboekt op het gebied van samenwerking en samenvoegen. Voor het ene werkveld was dat vrij eenvoudig omdat er al sprake was van verregaande samenwerking, terwijl op andere werkvelden, om in de beeldspraak van velden te blijven, nog wel het één en ander te ontginnen was. Zaken die nodig zijn voor de fusie zijn in de afrondende fase gekomen. Denk daarbij aan het beleidsplan, de plaatselijke regeling, de gezamenlijke begrotingen en het te ondertekenen formele besluit. Allemaal zaken die aan de orde zijn geweest of zullen komen in de kerkenraad. In de gemeentevergadering van 23 januari 2024 (noteer deze datum alvast in uw agenda!) komen deze documenten ook aan de orde. Natuurlijk zijn genoemde zaken van belang voor onze nieuw te vormen gemeente, maar ook classis en notaris vragen documenten bij ons op. In eerdere verslagen hebben we al aangegeven dat we de beoogde datum van 1 januari 2024 niet kunnen waarmaken. Eén van de redenen is dat het vergaderschema van de classis dusdanig is dat we niet eerder dan in hun vergadering van februari 2024 op de agenda staan.

Maar eerst nog Kerst en jaarwisseling. Een korte periode van even gas terug nemen en dan in januari gaan we als gemeente, kerkenraad en aanstuurplougje plankgas naar de fusie, waarbij we uiteraard goed opletten (op elkaar en op het proces)en de (verkeers)regels in acht nemen.

Namens het aanstuurplougje,
Ad Bakker

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland