Verslag vergadering cluster Hogeland-Oost

Op 12 oktober kwam het cluster weer bijeen, dit keer in Leermens.

Het cluster is een overleg van vier gemeentes uit de omgeving. Die gemeentes zijn: PKN Bierum-Holwierde-Krewerd, PKN Spijk-Losdorp, Gereformeerde kerk ’t Zandt-Godlinze, PKN i.w. Loppersum-Maarland. Zes jaar geleden zijn deze gemeentes voor het eerst samengekomen op initiatief van onze classis. Het doel was om als kleiner wordende gemeentes elkaar te informeren en te inspireren en waar dat wenselijk is, samen te werken.

Op de vergadering van 12 oktober stonden activiteiten rond de leeftijdsgroep van 30 tot 50 jaar centraal. Ds Marco Roepers (PKN i.w. Loppersum-Maarland) vertelde iets over het initiatief in zijn gemeente: De Kerk Draait Door. Dit waren een aantal avonden met een thema, ingeleid met een filmpje en gevolgd door gesprek. De avonden werden steeds afgesloten met een hapje en een drankje. De bijeenkomsten werden door de deelnemers als zinvol ervaren, maar toch werd de groep steeds kleiner. Er is toen besloten om er – tijdelijk – mee te stoppen.

Anne Nijland, jeugdwerker (PKN Bierum-Holwierde-Krewerd) vertelde over de groep van 30-50 jaar in haar gemeente. Het is moeilijk om hen bij elkaar te krijgen, iedereen heeft het erg druk. Maar bij een jeugddienst komt de groep wel. Ook de zogenaamde brunchdiensten zijn een succes. Er is dan een andere opstelling in de kerk, met zitjes rond tafels. Eerst is er koffie en dan om 10.00 uur begint de dienst, wat informeler dan gewoonlijk. De groep van 30 tot 50 jaar herkent zich vaak niet of minder in de heersende liturgie.

In het gesprek hierover wordt gesteld dat het steeds opnieuw belangrijk is om je af te vragen wat je wilt: Wil je je kerk (weer) vol krijgen of wil je deze leeftijdsgroep ruimte bieden in de gemeente?

Aan het eind van de vergadering kondigde de voorzitter van het cluster, Tineke Buitenhuis, aan dat zij in verband met een verhuizing moet stoppen. Gelukkig is Lina van Zanten bereid om de voorzittershamer over te nemen!

Een laatste opmerking: wij zijn als cluster geen extra bestuurslaag tussen gemeente en classis. Wij zijn een platform van de vier gemeentes, dus als vier gemeentes moeten we het zelf maken in het cluster. Zonder inzet van u als gemeente, is er geen cluster. Samen bepalen we wat zinvol is!

Namens het cluster Hogeland-Oost,
De voorzitter van het cluster,
Lina van Zanten (PKN Bierum-Holwierde-Krewerd)

De scriba van het cluster,
Tjalling Huisman (PKN i.w. Loppersum-Maarland)

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland