Versterking Vredekerk

Zoals u in de vorige Op de hoogte kon lezen zou er begonnen worden met de versterking en er wordt inderdaad hard gewerkt op dit moment. Deze versterking wordt gedaan door bouwbedrijf De Winter als hoofduitvoerder. Hij verdeelt het werk verder aan andere bedrijven in de omgeving.

Omdat er versterkt wordt, zijn we ondertussen met wat dames en heren van de onze gemeente bezig om de zalen wat te moderniseren wat kleuren betreft. De dames noemen zich styling wichter en ze lijken daar geschikt voor te zijn.

Het plafond in de zalen, dat door diverse lekkages in de loop der jaren aan vervanging toe is, wordt vernieuwd. De verlichting in het plafond wordt direct meegenomen en daar komt nieuwe led-verlichting en we zijn bezig met nieuwe vloerbedekking/gordijnen in de zalen waar versterkt wordt. Alle verlichting in de gang zal worden vervangen door led-verlichting.

Ook zal eerst het voorportaal duurzamer gemaakt worden, waarvoor een versterkingssubsidie zal worden aangevraagd. Als de gang en voorportaal versterkt zijn, zal er met de styling wichter verder worden bekeken of hier ook nog kleur gegeven moet/kan worden.

Veel werk moet nog worden verzet en de kerkrentmeesters Geert Jan, Wietse en Gerrit Smid zijn meer in de kerk dan thuis op dit moment, maar we krijgen nog geen klachten van het thuisfront.

Wietse Bouwman

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland