Verzilveren

Verzilveren

door Ko Wiersema

“Willen joe wel olderling worden?”, dat was de vraag die men mij stelde.
Tja, olderling worden.

Willen joe wel olderling worden, het klinkt als; hebben joe al n boan. De slogan van een uitzend­bureau. Uitzendbureau of de Kerk. Het ligt heel dicht bij elkaar. In de kerk word je ook uitgezon­den, niet alleen de ambtsdrager maar ook u. Sa­men in de naam van Jezus worden wij uitgezon­den.

Maar waarom dit verhaal.

In mijn loopbaan als melkboer hoorde ik nog wel eens: “K zai domie ook nooit en dai olderling het t ook veuls te drok.” “Joa, dat zal wel, moar?” “Joa , moar ze waiten toch wel dat.” Dan vroeg ik altijd, hebt u de dominee of de ouderling al gebeld. Hij weet ook niet alles.

Als ik later weer kwam kreeg je te horen dat de dominee of ouderling er was geweest.

Blijdschap alom. Dus, samen en vooral samen in de naam van Jezus.

Nog even iets over ouderling, oudste, oudere, het klinkt als vergrijzing.

Vergrijzing in de kerk. Toen ik hierover nadacht en ging zoeken kwam ik op een site een prachtig stukje tegen. Men noemde vergrijzing, verzilve­ring. Als je iets verzilverd dan heeft het waarde. Dus geen vergrijzing, maar verzilvering. De waar­de van het geloof.

Zo wil ik proberen ouderling te zijn, samen in de naam van Jezus. Helpt U mee?

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland