Toekomstige evenementen

 1. Kerkdienst Donatuskerk

  19 januari 09:30
 2. Kerkdienst Vredekerk

  19 januari 09:30
 3. Achttienplus Gespreksgroep

  19 januari 20:00
 4. Catechese Voortgezet Onderwijs

  20 januari 19:30
 5. Pastoraal Beraad wijk Ml Dorpen

  20 januari 20:00
 6. Kindercatechese

  21 januari 19:00
 7. Kerkenraad wijk Maarland

  21 januari 19:30
 8. Wijkwerkersavond wijk Vredekerk

  22 januari 20:00
 9. Overleg jeugdwerk cluster

  22 januari 20:00
 10. hoop putten uit de bijbel?

  23 januari 19:30 - 21:30

Verzilveren

Verzilveren

door Ko Wiersema

“Willen joe wel olderling worden?”, dat was de vraag die men mij stelde.
Tja, olderling worden.

Willen joe wel olderling worden, het klinkt als; hebben joe al n boan. De slogan van een uitzend­bureau. Uitzendbureau of de Kerk. Het ligt heel dicht bij elkaar. In de kerk word je ook uitgezon­den, niet alleen de ambtsdrager maar ook u. Sa­men in de naam van Jezus worden wij uitgezon­den.

Maar waarom dit verhaal.

In mijn loopbaan als melkboer hoorde ik nog wel eens: “K zai domie ook nooit en dai olderling het t ook veuls te drok.” “Joa, dat zal wel, moar?” “Joa , moar ze waiten toch wel dat.” Dan vroeg ik altijd, hebt u de dominee of de ouderling al gebeld. Hij weet ook niet alles.

Als ik later weer kwam kreeg je te horen dat de dominee of ouderling er was geweest.

Blijdschap alom. Dus, samen en vooral samen in de naam van Jezus.

Nog even iets over ouderling, oudste, oudere, het klinkt als vergrijzing.

Vergrijzing in de kerk. Toen ik hierover nadacht en ging zoeken kwam ik op een site een prachtig stukje tegen. Men noemde vergrijzing, verzilve­ring. Als je iets verzilverd dan heeft het waarde. Dus geen vergrijzing, maar verzilvering. De waar­de van het geloof.

Zo wil ik proberen ouderling te zijn, samen in de naam van Jezus. Helpt U mee?

Bijbelvers van de dag

Wie zijn verstand gebruikt, heeft zijn leven lief, wie zich laat leiden door inzicht, is geluk op het spoor.