Vier avonden mediteren, een impressie

Vier avonden mediteren in de beslotenheid van het koor van de Leermster kerk met een kaars in ons midden. Tjalling leidde ons elke avond in naar de bezinning toe.

We begonnen met elkaar kort te vertellen hoe de afgelopen dag was geweest. Daarna gingen we in de meditatiehouding zitten. Rechtop, voeten naast elkaar op de grond, ogen gesloten. Langzamerhand begon de “intocht” naar ons binnenste, te beginnen met het lijfelijke: vanuit het hoofd langs verschillende onderdelen van je lichaam naar de voeten; steeds even voelen wat je voelt. Aan het eind, bij de voeten gekomen, zei Tjalling: “Voel je gedragen.” Voor de tekst kregen we een soort “handleiding” mee.

Dat was ongeveer als volgt:

luister, kijk, voel welk woord of zin jou treft.
wat heeft het jou te zeggen?
kun je er iets mee? 

Tjalling las de te behandelen tekst driemaal voor, rustig, duidelijk. Met zo’n tien mensen zaten we in de kring. Elk met zijn eigen gedachten bezig / in de weer. Vanuit onze eigen ervaring kregen we de gelegenheid om te vertellen,  welke tekst je bezighield, wat voor jou de essentie was, wat het je vertellen had en wat je er mee kon doen. Dat waren hele intieme mooie momenten, die we in vertrouwdheid met elkaar hebben mogen beleven. Al deze vier avonden.

Leny van Neck

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig – en die tempel bent u zelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland