Voedselbank

Het zijn bijzondere tijden met deze coronacrisis. Dat merkt de voedselbank ook. Er wordt ook in onze kerken al maanden geen voedsel ingezameld en niemand weet wat de toekomst brengt. Maar dat zou wel eens stilte voor de storm kunnen zijn. Het landelijke bestuur gaat ervan uit dat het komende jaar het totaal aantal klanten met maar liefst de helft zal toenemen als gevolg van verlies van banen en oplopende schulden. Intussen worden de veranderingen in de voedselaanvoer merkbaar. De overschotten als gevolg van de sluiting van de horeca zijn nu weggewerkt. De meeste supermarkten gaan (terecht!) slimmer inkopen, zodat er minder overblijft. Kortom, men kan nog niet overzien, welke kant het opgaat. Desalniettemin overheerst het vertrouwen dat de voedselbank ook de komende periode zijn werk goed kan blijven doen, mede dankzij de brede steun van de samenleving. Mocht u i.p.v. goederen een gift willen geven, wat wij van harte aanbevelen, dan kan dat via de diaconie, o.v.v. voedselbank.

Namens de gezamenlijk diaconieën, Dineke Bouwman.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Wie een lamp aansteekt, zet hem niet onder een vat of onder een bed, maar plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland