Vooraankondiging Paastocht

Op 12 en 13 april wordt er een Paastocht georganiseerd. Tijdens deze tocht wordt het lijdensverhaal van Jezus verwoord/uitgebeeld/gezongen etc. In maart wordt deze tocht verder uitgewerkt. In het volgende nummer van dit blad zult u hierover meer lezen, als u geïnteresseerd bent kunt u alvast de data noteren!

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland