Vrolijke en vlotte gezinsdienst

Vrolijke en vlotte gezinsdienst met clustercombo in de Vredekerk te Loppersum

In de Vredekerk, Burgemeester van der Munnikstraat 16 in Loppersum is er zondag 21 januari om 9:30 uur een kerkdienst met het combo onder leiding van jeugdwerker Anne Nijland. Het thema van deze dienst is “Een parel in Gods hand”.  Het combo zal de vlotte liederen begeleiden. Ds. Roepers houdt een korte en eenvoudige overweging. De dienst is gericht op het hele gezin. Iedereen is van harte welkom om mee te komen vieren.

Het clustercombo is een jonge muziekgroep opgericht vanuit de samenwerkende gemeenten van het cluster Hogeland-Oost van de Protestantse Kerk. Dit cluster bestaat uit de Protestantse Gemeenten Spijk-Losdorp, Bierum-Holwierde-Krewerd, Loppersum-Maarland en de Gereformeerde Kerk van  Zandt-Godlinze. Het combo heeft als doel om als band  diensten  met een vrolijke sfeer te begeleiden  in de verschillende gemeenten. Anne Nijland, kerkelijk jongerenwerker te Groningen, is vanaf het ontstaan van het combo er nauw bij betrokken geweest.

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland