Vrolijke en vlotte gezinsdienst

Vrolijke en vlotte gezinsdienst met clustercombo in de Vredekerk te Loppersum

In de Vredekerk, Burgemeester van der Munnikstraat 16 in Loppersum is er zondag 21 januari om 9:30 uur een kerkdienst met het combo onder leiding van jeugdwerker Anne Nijland. Het thema van deze dienst is “Een parel in Gods hand”.  Het combo zal de vlotte liederen begeleiden. Ds. Roepers houdt een korte en eenvoudige overweging. De dienst is gericht op het hele gezin. Iedereen is van harte welkom om mee te komen vieren.

Het clustercombo is een jonge muziekgroep opgericht vanuit de samenwerkende gemeenten van het cluster Hogeland-Oost van de Protestantse Kerk. Dit cluster bestaat uit de Protestantse Gemeenten Spijk-Losdorp, Bierum-Holwierde-Krewerd, Loppersum-Maarland en de Gereformeerde Kerk van  Zandt-Godlinze. Het combo heeft als doel om als band  diensten  met een vrolijke sfeer te begeleiden  in de verschillende gemeenten. Anne Nijland, kerkelijk jongerenwerker te Groningen, is vanaf het ontstaan van het combo er nauw bij betrokken geweest.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig – en die tempel bent u zelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland