Waarom gaan we naar de kerk?

Eigenlijk waren vier avonden veel te weinig om dit onderwerp als gemeenteleden op het leerhuis te bespreken. Het waren boeiende en leerzame avonden. We kregen veel informatie over de kerkdienst en over alle onderdelen van de liturgie. Onder leiding van Riet is er altijd gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en dat wordt erg gewaardeerd. Inzichten zijn heel verschillend en dat maakt de discussie boeiend. Toen we op de eerste avond zelf bovenstaande vraag moesten beantwoorden waren er uiteraard individuele verschillen maar ook overeenstemmingen. De kerkdienst is de plek om God en elkaar te ontmoeten, wordt in onze orde van dienst gezegd. Maar die ontmoeting is heel persoonlijk. De één vindt die in het gezamenlijk gebed omdat hij/zij het moeilijk vindt om zelf te bidden, de ander hoopt iets van de Eeuwige te ervaren in het gezamenlijk zingen van liederen. Het ligt er ook aan hoe je op een bepaalde zondag in de kerk zit, wat je hebt meegemaakt en in welke situatie je verkeert. Soms kan alleen al prachtig orgelspel een troostrijke ervaring zijn. Of een moment van stilte als je uit een hectische wereld komt. Een ander wordt geïnspireerd door een boeiende schriftuitleg. Waarvoor sta je open of waarvoor misschien juist wel niet. Opvallend dat in tegenstelling tot vroeger velen niet meer alleen voor ‘de preek’ naar de kerk gaan, maar de andere elementen van de liturgie meer zijn gaan waarderen. Maar hoe verschillend ook de kerkdienst wordt beleefd, de zegen van de Eeuwige die aan het eind van de dienst wordt uitgesproken, is voor iedereen een ontroerend en bemoedigend moment. Opmerkelijk was de overeenstemming over het punt van de gemeenschap. Elkaar ontmoeten op de zondag speelt een belangrijke rol. Ook het sociaal aspect van het koffiedrinken na de dienst wordt heel erg gewaardeerd. Werd door sommigen zelfs als eerste genoemd. Heel frappant. Of misschien ook juist wel niet in een maatschappij die steeds verder individualiseert.

Riet had alle informatie voor ons op papier gezet zodat we thuis alles rustig kunnen nalezen en overdenken. Bedankt Riet, voor al dit werk en voor je altijd plezierige leiding.

 

Bertus Huizing

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland