Waken in de Paasnacht

Het afgelopen jaar  is het waken niet doorgegaan. Het komend jaar willen we weer proberen om met een groep jongeren te waken in de Paasnacht.

Het is een oud gebruik om in de nacht voor Pasen (4 op 5 april) te waken. De laatste jaren hebben wij dat hier weer opgepakt. De nacht bestaat meestal uit een afwisseling van korte bijeenkomsten in een kerk en gesprek, film, activiteit om wakker te blijven.

Twee jaar geleden hebben we tijdens de Paasnacht wandelend gewaakt. Het bleek een stuk gemakkelijker om zo wakker blijven, ook voor dit jaar is dat weer een optie.

De bedoeling van het waken is om te ervaren hoe het door het donker heen licht wordt, letterlijk en in het verhaal van Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen. En ook om te ervaren hoe het is om samen te waken.

Waarschijnlijk begint de Paaswake rond middernacht en waken we door tot het Pasen is, als het licht wordt. Dan gaan we samen aan het Paasontbijt.

Als je tussen de 18 en 25 bent (iets jonger of iets ouder is geen bezwaar) dan ben je van harte uitgenodigd om mee te waken. Je kunt je opgeven bij:

Tjalling Huisman      tjhuisman@kpnplanet.nl
tel.0596 57 13 93

Hanneke Reinders hannekereinders17@hotmail.com
tel. 0596 55 08 19

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland