Wat is onze hoop na het sterven?

Sommige mensen weten het zeker: na de dood zullen zij naar de hemel gaan, God werkelijk ontmoeten en ook hun geliefden, die eerder gestorven zijn. Dan zullen zij eeuwig leven. Zo wordt voor hen het bittere van de dood verzacht: ‘stil maar, wacht maar…’. Eeuwig leven, dat is onvoorstelbaar voor ons hier: eindeloze tijd. Er zijn ook mensen, en hun aantal groeit, dat bij de verwachting van dat eeuwige leven in de hemel vragen stellen. Zij willen geloven, maar de vragen blijven komen. Deze mensen hebben óf alle verwachting na het sterven weggedaan, óf ze tobben. Wat kunnen ze geloven? Wat moeten ze geloven? Wat, waar, hoe is die hemel? De hel is al min of meer geruisloos verdwenen, maar toch… als je nou niet in de hemel komt, wat dan? Kun je als Christen voor crematie zijn? Hoe zit het dan met die opstanding van de doden? Hoe is er in de bijbel, in Oude en Nieuwe Testament over de verwachting na het sterven gedacht en geschreven? Over al deze vragen – en nog meer – zullen we in een leerhuis samen van gedachten wisselen met het doel iets meer helderheid en vastigheid te krijgen en zodoende getroost én hoopvol te kunnen leven.

We komen samen op 11, 18 en 25 januari en op 1 februari, van half 19.30 tot half 21.30 uur in de consistorie van de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Als u misschien slecht ter been bent, kunt u opgehaald worden. Laat dat gewoon even weten.

Opgave bij Gerda Flikkema, tel. 572297, albertengerda@gmail.com
Bertus Huizing, tel. 571575, lhuizing14@hetnet.nl

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

We zijn weliswaar zwak, zoals alle mensen, maar we vechten niet met aardse middelen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland