Uit de pastorie week 2 2014

Allereerst iedereen veel heil en zegen toegewenst in het nieuwe jaar. We danken iedereen hartelijk voor de vele kerst- en nieuwjaarskaarten die we mochten ontvangen. Een nieuw jaar waarin ook weer veel staat te gebeuren.

Zo is vrijdag 10 januari de gespreksgroep Wiemersheerd in de grote vergaderzaal beneden om 9:45 uur. De gespreksgroep staat weer onder mijn leiding. Wij gaan stil staan bij de apostel Paulus dit keer. Een hele belangrijke figuur in de Bijbel. In de afgelopen decennia is hij onderbelicht en werden vooral de negatieve kanten van hem benadrukt. Hij was echter een zeer gedreven mens uit de begintijd van het Christendom die het evangelie niet heeft bedacht, zoals sommige kwade tongen beweren, maar het diep heeft doorleefd en doordacht met verstrekkende consequenties. Nog steeds heeft hij ons heel veel te zeggen, juist in deze tijd waarin het Christendom weer een minderheidsreligie is geworden. De gespreksgroep is gericht op mensen op meer gevorderde leeftijd binnen en buiten Wiemersheerd. Opgave is niet nodig.

Donderdag 16 januari om 20:00 start van de gespreksgroep over het boekje “Goed van God denken” van J.H. Gunning jr.  Dat boekje is te koop in The Read Shop aan de Hogestraat in Loppersum voor 12,50 euro. We gaan het samen doorlezen en onze gedachten, die bij ons opkomen terwijl het lezen, delen. Zo ontstaat er een een gesprek tussen ons onderling en met J.H. Gunning jr. Ik hoor wel eens dat zo’n oude schrijver ons niets meer te zeggen zou hebben. Nu, dat is een grote misvatting. De tijd waarin hij leefde (1829-1905) was een tijd waarin de techniek in hoog tempo een maatschappelijke omwenteling teweegbracht. Het was de tijd waarin de breuk tussen geloof en wetenschap definitief werd. Daar stond Gunning middenin en hij reageerde erop.  Hij was in gesprek met tijdgenoten en in de opvattingen van die 19e eeuwers herkennen wij veel van de huidige opvattingen. Wat nu als eigentijds wordt gepresenteerd was er toen ook al, zij het soms wat anders vorm gegeven en ingevuld, maar wel herkenbaar.  Gunnings visie was oorspronkelijk: hij koos zijn eigen weg. Die weg biedt ons, nu in onze tijd, ook weer verrassende gezichtspunten. Juist iemand uit het verleden, niet beperkt door de vernauwing in opvattingen die in onze tijd optreedt door onze neiging tot conformisme, zoals bij hedendaagse theologen maar al te veel het geval is. Kortom boeiend om met Gunning rond de tafel te zitten (Klik hier voor nog meer informatie).

Opgave is niet nodig, maar ik vind het wel handig om een indruk te hebben wie mee wil doen: mijn telefoonnummer is 0596-572929 en mijn e-mailadres is predikant@gereformeerdekerkloppersum.nl

ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Hij die u roept is trouw en komt zijn belofte na.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland