Wel en Wee in Maarland

Binnenkort komen er weer versoepelingen aan, en op het moment dat jullie dit lezen zijn de versoepelingen bekend, maar nog niet welke maatregelen, voorgeschreven door de PKN voorlopig zullen blijven. Wel weet ik dat het reden tot juichen is, een feestje!  We zullen elkaar weer begroeten, en allerlei gemeentelijke activiteiten kunnen weer! We gaan langzaamaan ons oude leven weer oppakken. Ik hoop voor iedereen dat de periode die achter ons ligt er één was die geen blijvende schade achterlaat; mentaal, fysiek, financieel of anderszins. Hoopvol is het dan misschien dat lijfelijke ontmoetingen helpend kunnen zijn als er littekens zijn ontstaan. Laten we vooral met elkaar het gesprek aangaan over wat ons bezig hield  in deze periode en wat het ieder van ons bracht.

Begin juli zal dominee, André van der Bor verhuizen naar de pastorie van Zeerijp. We hopen dat het een fijne plek wordt waar hij zich snel thuis voelt. Na een paar weken vakantie zal hij 8 augustus starten met het ambt. André schreef in zijn brief aan de beroepingscommissie dat het kerk-zijn voor hem vooral een samenspel betekent. Een gemeenschap waar lief en leed gedeeld kan worden, waar je wordt gekend in wie je bent, waar je blij van wordt. Een plek waar mensen komen om het enthousiasme voor het leven en geloven te voeden en delen. We hopen van harte dat we zo’n plek voor elkaar mogen en kunnen zijn.

Een vrolijk bericht van de familie Ettema;

Een huis vol bloemen. En wat voor bloemen. Het ene bos nog mooier dan het andere. Daartussen de bos die Greetje bracht namens Maarland. Dank daarvoor. We hebben, mede door corona, alleen in kleine kring aandacht aan ons 50-jarig huwelijksjubileum kunnen vieren. Misschien komt het er nog eens van. Maar de telefonades en het mailverkeer, de kaarten, het cadeau van de kinderen en een kort verblijf op Ameland maakten ons er wel van bewust dat het grootste cadeau is dat we op die jaren met grote dankbaarheid kunnen terugkijken. En dat doen we – eindelijk – in ons compleet versterkte en gemoderniseerde huis. Vanuit die woning blijven we hopelijk nog een aantal jaren actief in alle organisaties in en buiten Loppersum waaraan we tot nu toe, gelukkig in goede gezondheid, een deel van onze energie kunnen geven. Dat het ook heel anders kan verlopen, zien we dagelijks om ons heen. We wensen iedereen sterkte, geluk en een goede gezondheid in alle jaren die nog komen en waarin we in Loppersum en als samenleving nog heel wat voor de boeg hebben. Want er blijft altijd werk aan de winkel. We hopen dat geloofsgemeenschappen daarin een blijvende inspiratiebron mogen zijn.

Dank, Pieta en Martin Ettema

Tot slot nog een woord van dank.
Op woensdag 16 juni hebben wij in kleine kring ons zestigjarig huwelijk mogen vieren. Wij zijn dankbaar voor alle bloemen, kaarten, telefoontjes en mailtjes. Het was hartverwarmend zo lief allemaal. Heel hartelijk bedankt! Het was voor ons een onvergetelijke dag.

Albert en Ida Weistra.

De rubriek is vandaag gevuld met vrolijk nieuws, maar laten we ook oog hebben voor verdriet, zorgen en ander leed om ons heen en in ons eigen leven. Laten we elkaar omgeven met warmte, licht en een vriendelijk woord, waardoor het leven net wat lichter wordt.

Thea Steenwijk

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland