Wel en wee in Maarland

Toen Tjalling mij vroeg deze rubriek over te nemen hoefde ik niet lang na te denken. Verbondenheid is voor mij de basis van geloven. En daar gaat het om in deze rubriek. Geloven kan niet zonder mensen om je heen. Het is fijn als er aandacht is voor je persoonlijke situatie en tegelijk is het ook fijn voor degene die de aandacht geeft aan de ander. Voor mij geeft juist, dat, het vertrouwen dat de Liefde van God het leven lichter maken kan. Moeilijkhe­den, in ieders leven zijn er, wegnemen kan God ze niet. God kan er wel bij zijn op momenten dat je le­ven uit balans raakt door wat dan ook. God zal ons blijven inspireren om aandacht voor elkaar te heb­ben. Niet voor niets, want op die manier kunnen we die Eindeloze Liefde zichtbaar maken in ons én in het leven van anderen. We hebben elkaar meer nodig dan anders. Voorstelbaar is dat als we elkaar uit het oog verliezen, we angstig worden en ver­trouwen kwijtraken. Juist daarom is het goed om met elkaar te blijven zoeken naar wegen die wél tot de mogelijkheden behoren. Hoe ingewikkeld dat ook is met behoud van de corona regels van deze tijd. Onze taak is en blijft om verbonden te blijven.

Wat er leeft aan vreugde, verdriet en zorgen, het is goed dat met elkaar te delen. Ik nodig u/jou dan ook van harte uit te delen wat er leeft. Het is een taak van ons allen.

Daarom wil ik vragen aan iedereen om ogen en oren open te houden en mij/ elkaar te informeren rondom wel en wee. Samen, met elkaar kunnen we elkaar dragen, in het geloof dat de Eeuwige ons al­len draagt.

Thea Steenwijk
deregt.steenwijk@kpnmail.nl
tel. 06 27 48 30 73

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten.’

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland