Wel en wee Maarland

Helemaal zeker ben ik er niet van maar ik denk dat het inmiddels zo’n 18 jaar geleden is dat ik voor het laatst een ‘wel en wee’ column heb geschreven. Een en ander hing eerst samen met privacygevoeligheid en later met de privacywetgeving. En als het hierom gaat, dan is blijkbaar de ene gemeente de andere niet.

Maar goed, het is voor mij dus een tijdje terug. Vandaar dat ik op deze Maarlandse plek wel meer dan eens zal denken ‘hoe deed Tjalling dat?’.

Hoe hij dat deed, weet ik (nog) niet maar ik vond wel mooi stuk van zijn hand:

“Je opent je hart door met de ander mee te leven. Je opent je hart voor de ander door te luisteren zonder oordeel. Veel mensen snakken naar ruimte om uit te spreken waar ze mee zitten. Veel mensen snakken naar ruimte om uit te spreken wat hun geloof is en wat hun twijfels zijn. Met elkaar meeleven is van levensbelang voor de gemeente van Jezus.” (Meditatie 20 juni 2020)

Meeleven. Wanneer het noodlot toeslaat in het leven dan zet dat de wereld op de kop. Eens temeer als het om een akelige ziekte gaat of wanneer iemand te jong met ellende moet kampen. Geloof kan dan een steun zijn maar ook allesbehalve dat.

Het is een kracht wanneer mensen juist onder moeilijke omstandigheden geheel en al zichzelf kunnen zijn, ook met hun twijfels en vloeken. Het is een kracht om je bij een ander gekend te weten zoals je bent. Laten we voor elkaar de ruimte zijn waar dat kan.

Ieder van ons zal mensen kennen, bij naam en toenaam, die zorgen hebben of – heel ernstig – ziek zijn. Medeleven zit dikwijls niet in een veelheid aan woorden maar kan blijken uit kleine gebaren: het zijn de kleine dingen – een bloemetje, een kaartje – die het doen.

Met vreugde wordt hier de naam van Job, zoon van Marjolein en Dinand, genoemd. Job zal op 17 oktober worden gedoopt in een dienst die om 15.30 uur in de kerk van Eenum begint. Ga tot ziens!

(AvdB)

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden.

PKN Vredekerk Maarland