Wie lijkt het leuk om Kindercatechese te geven?

In onze gemeente hebben we de luxe dat er veel kinderen en jongeren catechisaties volgen. Met plezier doet een grote groep daar aan mee. En trouwens, ook wijzelf geven met plezier catechisaties.

Tegelijk betekenen voor ons als predikanten al die catechesegroepen een behoorlijke werkdruk. Vandaar dat wij af en toe wel eens nadenken over de vraag of iemand anders niet een catechisatie zou willen overnemen. Die gedachte schrijven we bij deze maar eens op:

Wie lijkt het leuk om kindercatechese te geven?

Kindercatechese is voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de Basisschool. Het wordt elke week gegeven, van oktober tot Pasen, maar niet in de schoolvakanties.

Lijkt het je / u wat, neem dan contact op met een van ons.

Marco Roepers en Tjalling Huisman

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland