Wijk Maarland: Van de beroepingscommissie

Het eerste bericht in Op de Hoogte van de beroe­pingscommissie en dat is een positief bericht: van het breed moderamen van de classis Groningen-Drenthe is bericht gekomen dat het CCBB (Classi­caal College voor de Behandeling van Beheersza­ken) de solvabiliteitsverklaring heeft afgegeven. Dat betekent dat we toestemming hebben om een fulltime predikant te beroepen.

We hebben lang op deze goedkeuring moeten wachten, maar nu mag de beroepingscommissie dus aan de slag. Dat gaan we zeker doen. We zullen u middels regelmatige mededelingen in dit blad op de hoogte houden.

Namens de beroepingscommissie,

Wippy Kempenaar, secretaris

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland