Wijkgemeente Maarland Afscheid en bevestiging ambtsdragers

Met Janneke de Jonge en Henk Beukema verliest de diaconie twee steunpilaren. In de dienst van 16 juni nemen zij afscheid als ambtsdrager. Gelukkig wordt de diaconie versterkt met twee nieuwe en ervaren ambtsdragers: Janneke Wouda en Tineke Zijlstra.

Fijn dat er steeds opnieuw mensen zijn, die verant­woordelijkheid willen nemen voor het geheel! Fijn ook dat de andere ambtsdragers, van wie een aan­tal zou kunnen stoppen, allemaal doorgaan.

Als gemeente zijn we nog wel op zoek naar een scriba. Voor een aantal scribataken hebben we in­middels anderen gevonden, om die te doen. Dat be­tekent een aanzienlijke vermindering van het ta­kenpakket van de nieuwe scriba. Maar hij of zij moet natuurlijk nog wel gevonden worden…

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten.’

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland