Wijkgemeente Maarland: Mededelingen op zondagmorgen

Als u / je een mededeling wilt laten doen aan het begin van de kerkdienst, gaat dat vanaf nu (voorlo­pig) niet meer via de scriba. Voortaan kunnen me­dedelingen gestuurd worden naar:

mededelingenmaarland@gmail.com

Doe dat wel uiterlijk op vrijdagavond, anders be­staat de kans dat het niet meer lukt om een en an­der door te geven aan de ouderling van dienst.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland