Wijkgemeente Maarland: Mededelingen op zondagmorgen

Als u / je een mededeling wilt laten doen aan het begin van de kerkdienst, gaat dat vanaf nu (voorlo­pig) niet meer via de scriba. Voortaan kunnen me­dedelingen gestuurd worden naar:

mededelingenmaarland@gmail.com

Doe dat wel uiterlijk op vrijdagavond, anders be­staat de kans dat het niet meer lukt om een en an­der door te geven aan de ouderling van dienst.

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar.