Wijkgemeente Maarland van alles wat

  • Keek op de Preek. In Elthato kan op 15 mei onder het genot van een bakje koffie en een plak ‘keek’ nagepraat worden over de dienst. Wat is blijven hangen en waarom? Wat stoorde, wat roept vragen op, wat was mooi, wat viel je op en wat neem je mee om te onthouden?.
  • Elders in de site valt meer te lezen over onze ‘hemelvaart’ naar Eenum: op 26 mei kan van her en der ‘opgevaren’ worden naar de wierde waar de Eenumer kerk bovenop staat. We beginnen met koffie.
  • Op 5 juni vieren we om 10 uur in de Vredekerk dat we telkens in vuur en vlam worden gezet! De pinksterdienst wordt georganiseerd door het cluster Hogeland-Oost: gereformeerde kerk Loppersum, gereformeerde kerk ’t Zandt-Godlinze, hervormde gemeente Maarland, protestantse gemeente Bierum-Holwierde-Krewerd en protestantse gemeente Spijk-Losdorp.
  • Trinitatis – aan/aftreden ambts/taakdragers. Op 12 juni nemen we tijdens de kerkdienst afscheid van de aftredende ambtsdragers Els Pilon, Epco Wijngaarden, Siska Sennema, en Ronald Dijkhuizen. En zal André Dallinga opnieuw aan het ambt verbonden worden: hij zal zijn dienst als ouderling-kerkrentmeester hervatten.
  • Maarland ‘Nijsbraif’. Wekelijks ontvangen ‘abonnees’ deze nieuwsbrief in hun mailbus. Krijg je die nog niet en wil je wel graag op de hoogte blijven, mail dan naar nieuwsbriefmaarland@pknvredekerkmaarland.nl de tekst ‘ik meld mij aan voor de nijsbraif’ en je krijgt die brief dan in je box. Gratis :).

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Zing een lied voor de HEER, machtig zijn zijn daden. Laat heel de aarde dit weten.

PKN Vredekerk Maarland