Wijkwerkersoverleg Vredekerk

Al vele jaren bezochten en bezoeken de wijkwerkers mensen thuis. In de kerk is het bezoeken een belangrijk en waardevol deel van het gemeenteleven.
Zoals bekend zullen Maarland en de Vredekerk over enige tijd samengaan. Dat samengaan heeft ook gevolgen voor het bezoekwerk.
Inmiddels zijn de ouderlingen en predikanten van beide gemeenten, samen met leden van het Aanstuurplougje, twee keer bij elkaar geweest om te spreken over de nieuwe organisatie van het pastoraat en de wijkindeling. Organisatorisch is er nog veel te doen.
Een comité uit de pastoraat groep is gevormd om het beleid verder vorm te geven.

“Pastoraat vindt plaats waar mensen met aandacht en zorg met elkaar meeleven, vanuit een gedeelde bezieling en geloof, hoop en liefde.”

Mocht u iets horen van mensen die graag bezoek willen of aandacht vanuit de kerk nodig hebben, laat het ons weten! Op deze middag hebben een aantal wijkwerkers besloten om afscheid te nemen als wijkwerker. Gezien de leeftijd en de daarbijkomende beperkingen hebben we daar alle begrip voor.

Hartelijk dank voor jullie inzet en betrokkenheid de afgelopen jaren.

Gerda Flikkema, Gezienus en Gré Norder, Klara Slager en Janna Spithof. Ieder kreeg een mooie bos bloemen thuis als groet en dank van ons allen.

Annie Veenstra, Jolanda Bijlholt,
Ko Wiersema, Pier Prins en Henny Meerman

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland