Winterwerkprogramma

Door corona is het winterwerkprogramma wat in de war geschopt.

Deelnemers krijgen ook afzonderlijk bericht maar volledigheidshalve:

  • We hebben 1 bijeenkomst met elkaar gehad. In de komende maanden zullen we de 2 resterende bijeenkomsten nogmaals plannen.
  • Paaskaars maken. De geplande bijeenkomst moesten we annuleren. We plannen een nieuwe bijeenkomst zodra het kan.
  • De Trouwmakring staat gepland op 9 januari maar dan zitten we met elkaar nog in ‘lockdown’. Deelnemers krijgen bericht om een andere datum te prikken.
  • Het eerste ‘Kapstokgesprek’ staat gepland op 10 februari. Dat blijft zo tenzij coronamaatregelen dat verhinderen. Overigens kun je je nog voor deze gesprekken aanmelden! (We komen in gesprek met elkaar aan de hand van het boekje ‘Eenvoudig leven. Bijbelstudies over het goede leven’. We bespreken niet zozeer het boek maar gebruiken het boek als uitnodiging tot gesprek met elkaar.) Wie zich aan wil melden: mail (pasteriep@outlook.com) of bel (0653672710).

(AvdB)

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Proef en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij Hem schuilt.

PKN Vredekerk Maarland