Witte Donderdag in de Vredekerk

De viering op Witte Donderdag is een dienst van gedenken. We gedenken de uittocht van Israël uit Egypte. Jezus gedenkt die uittocht met zijn leerlingen door de maaltijd te houden. Voor Jezus zou die viering de laatste zijn. Want voor hem is het einde nabij. De spanning van verraad en verloochening zijn al voelbaar tijdens de maaltijd. Juist in deze penibele situatie laat de Heer met het sprekende gebaar van de voetwassing zien waar het hem altijd om te doen is geweest: dienstbaarheid. We vieren met elkaar het avondmaal.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Hij die u roept is trouw en komt zijn belofte na.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland