woensdag 5 september: Johannesleeskring

Woensdag 5 september 2018 om 20:00 uur is er weer een bijeenkomst van de Johannes Leeskring in het Jeugdhonk van de Vredekerk.

De Johannes Leeskring leest het evangelie van voor naar achter en doet dat heel nauwkeurig. De kring probeert verbanden te leggen tussen de verschillende gedeelten en de bedoeling van de evangelist te achterhalen en die bedoeling op ons eigen leven hier en nu toe te passen. Het Johannes-evangelie wijkt nogal af van de andere evangeliën, (Mattheüs, Marcus en Lucas die veel gemeen hebben en daarom ook samen de synoptische, wat zoiets betekent dat ze hun gezichtspunt delen) en het is daarom goed om soms even tussen haakjes te zetten wat wij uit de andere evangeliën weten. Dat leidt er ook wel eens toe dat we concluderen dat het Johannes-evangelie toch iets wat wij uit deze evangeliën weten als bekend lijkt te veronderstellen, maar ook dat Johannes ons iets in wil prenten. Zijn evangelie is nadrukkelijk bedoeld om geloof in Jezus als de messias of Christus op te wekken en duidelijk te maken wat dat nu uitmaakt in het leven. Dat maakt het Johannes-evangelie ook zo spannend. De Bijbel is de bron van ons christelijk geloof. De teksten over Jezus en het geloof in Jezus zijn bepalend hoe we in Jezus geloven. Zonder de Bijbel is het geloof van de kerk niet eens denkbaar. Bijbellezen is je laten voeden door de bron van het geloof. Alle geloofservaring begint bij het lezen van de Bijbel. Dat geldt zeker voor het Johannes-evangelie. Het is zo spiritueel. Daarom nodigen we iedereen uit met ons mee te doen. Het is nooit te laat om mee te gaan doen. Meer informatie kunt u krijgen bij dominee Marco Roepers  tel.0596-572929, e-mail:

predikant@pknloppersummaarland en Agnes Klunder  tel.0596-571370, e-mail: agnesswaagman@gmail.com. Opgave is niet verplicht.

Ds. Marco Roepers

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig – en die tempel bent u zelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland