Zaken Kerkrentmeesters Vredekerk

Wat is er zoal gebeurd de laatste tijd:

1. De omvormers van de kerk en pastorie gingen stuk en werden vervangen.
2. Heeft u ons stuk in Op de hoogte van 30 augustus t/m 4 oktober gelezen? Diverse gemeenteleden wel en hebben er positief op gereageerd, daarvoor onze hartelijke dank. Als u het niet gelezen hebt, dan kan dat, het staat ook nog op de site.
3. Het tweede gedeelte van het platte dak is gere­pareerd .
4. Harmonie kan niet op 1.50 meter oefenen in het dorpshuis en oefent nu vanaf september ’20 elke woensdagavond in zaal 1 en 2. Inmiddels door Co­rona voorlopig geen oefening.
5. Yoga kan ook weer op 1.50 meter en is er weer op donderdagavond en vrijdagmorgen. Maar voor­lopig opgeschort.
6. Om weer naar de kerk te gaan hebben we steeds weer nieuwe protocollen moeten maken, hoe dat kan op 1.50 meter en diverse andere regels. Hoe lang nog ??
7. Wij hebben een aardbeving schadebedrag uitge­keerd gekregen . Wij zullen in de loop van dit jaar of volgend jaar diverse scha­des gaan of laten herstellen, scheuren aan de bui­tenkant, maar ook binnen zitten wat scheuren die hersteld dienen te worden. Dit kan wat overlast veroorzaken, maar dat zien we dan wel weer.
8. Daar er bij een vergadering steeds meer ruimte nodig is i.v.m. de 1.50 regel, willen we de kerkzaal in de loop van 2021 flexibeler maken, zodat ook daar gemakkelijker vergaderingen en eventueel an­dere activiteiten plaats kunnen vinden. Gaan we mee aan de slag.
9. Gesprek in september ’20 versterken kerk. Zoals uit het versterkingsrapport blijkt moeten de zalen, die later zijn bijgebouwd, worden versterkt, de kerkzaal niet. De voorstellen moeten ter goedkeu­ring worden aangeboden aan de diverse instanties en hopelijk kunnen we in december een tijdspad bespreken met de diverse instanties.
10. Ook zijn wij bezig met waardevermindering pastorie en kerk. Op dit moment kunnen wij nog niets doen, daar wij geen particulier zijn. Daarom kan dit voor de pastorie pas in 2021 worden aan­gevraagd en voor de kerk is op dit moment nog niets afgesproken. We hebben vernomen en gele­zen, dat hiervoor later nog een regeling komt, dat hopen we dan maar. Als dit niet het geval is, zullen we hierover in ieder geval een brief laten uitgaan naar diverse instanties en ons standpunt hierover duidelijk aangeven.
11. We hebben de kerk laten doorlichten i.v.m. ver­bruik van energie. Hiervan wordt een rapport op­gemaakt en we hopen, dat we daar ons voordeel mee kunnen doen.

Zoals u leest zijn er weer heel wat dingen aan de orde bij de zakelijke kant van de kerk en zal er in de komende tijd ook weer veel op ons afkomen. Blijf gezond en wij zijn van plan u steeds op de hoogte te houden via Op De Hoogte. Als er vragen zijn, dan horen wij dat graag.

Namens de Kerkrentmeesters,

Wietse Bouwman

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland