Zaken Kerkrentmeesters wijk Vredekerk

Wat is er zoal gebeurd de laatste tijd.

  1. Kerkdiensten tot nader bericht alleen online, jammer maar mooi dat het zo kan.
  2. Daarom geen echte collectes in de kerk, gelukkig maken diverse gemeenteleden wel zelf bedragen over naar de kerk, daarvoor onze hartelijke dank. Misschien was u dat ook van plan om te doen, maar is het er nog niet van gekomen. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u dat toch gaat doen, bedankt alvast.
  3. Alle verhuur activiteiten liggen even stil, na de laatste toespraak van de minister president en ook u weet wel waarom.
  4. Vergunning ophalen oud papier liep af op 31-12, daarom is er een nieuwe vergunning aangevraagd. Wij kunnen altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken voor het ophalen van oud papier, dus als u denkt ik ben sterk genoeg, geef u op.
  5. De begroting 2021 is weer opgemaakt door de boekhouder en opgestuurd naar de PKN. Dit is niet zo maar iets, maar Bouke, de boekhouder, heeft het weer voor elkaar gekregen.
  6. We zijn weer begonnen met de voorbereidingen voor actie kerkbalans 2021. We zijn aan het nadenken hoe we dit coronaproef gaan doen. Dit gaat ons vast lukken, dus het brengen en ophalen zal waarschijnlijk iets ander gaan, dan u van ons gewend bent.    
  7. We hebben als commissie voorlopig de vergaderingen opgeschort, maar als u iets wilt inbrengen of kwijt wilt, kan dat altijd via de mail en telefonisch bij de bekende personen.
  8. Versterken zalen, nog geen vervolggesprek geweest. Jammerlijk !!!
  9. Waardevermindering pastorie en kerk. Dit kan waarschijnlijk 1e kwartaal 2021 worden aangevraagd.
  10. We hebben de kerk laten doorlichten i.v.m. verbruik van energie zoals u hebt kunnen lezen in de vorige op de hoogte. Hiervan is nu een rapport ontvangen en we gaan hiermee in 2021 aan de slag.

Zoals u leest hebben we niet stil gezeten wat de zakelijke kant van de kerk betreft en hoeft dat voorlopig ook niet. De laatste jaren waren wij gewend om na de 1e kerkdienst in het nieuwe jaar elkaar even een goed en gelukkig nieuw jaar te wensen. Dit kan/kon nu helaas niet. Misschien kunnen we op een later tijdstip, als we weer bij elkaar mogen komen, iets doen. Wij wensen allen een goed en vooral gezond 2021 en verlies elkaar niet uit het oog, want ook in corona tijd moeten we proberen er voor elkaar te zijn.

Wij proberen u op de hoogte te houden via Op De Hoogte. Als er vragen of opmerkingen zijn, dan horen wij dat graag van u.

Namens de Kerkrentmeesters,
Wietse Bouwman

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland