Zegendienst

In de eerste dienst van het nieuwe jaar is het thema ‘zegenen’. Het zal gaan over de betekenis van de zegen voor ons persoonlijk. We denken daar over na vanuit wat Henri Nouwen, de inmiddels overleden hoogleraar en priester, schrijft in een van zijn vele boeken: één van de gehandicapten met wie hij samen woont in de Ark gemeenschap, vraagt hem om een zegen.

Als Henri Nouwen de man een kruisje op het voorhoofd geeft, is die niet tevreden. Hij wil een echte zegen, hij verlangt naar handen die hem aanraken, met aandacht en met woorden van God. We lezen in de dienst uit het evangelie, hoe bij de doop van Jezus een stem klinkt uit de hemel: Jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde. Wij mogen het ook horen als gesproken tot ons: jij bent mijn geliefde zoon / mijn geliefde dochter, in jou vind ik vreugde.

De dienst vindt plaats in de Donatuskerk in Leermens en begint om 9.30 uur. Voorgangers zijn pastor Marika Meijer en ds. Tjalling Huisman.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Kleinkinderen zijn voor grootouders de kroon op hun leven, kinderen zijn trots op hun voorouders.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland