Zendingsbusje

Woensdagmiddag 12 juli hebben we ons jaarlijks uitje gehad met de kinderen die met een zendingsbusje lopen. We zijn naar de NOVO in Uithuizen geweest, waar ze konden kiezen tussen een vogelhuisje timmeren of koekjes  bakken en taart versieren. Wat ze gemaakt hadden konden ze aan het eind van de middag mee naar huis nemen. We hebben een gezellige middag gehad.

Maar……omdat er een aantal kinderen stopt met lopen omdat ze naar het voortgezet onderwijs gaan én in een gedeelte van het dorp werd al niet meer gelopen, hebben we als diaconie besloten om te stoppen met collecteren.
Na de zomer gaan we een ander manier bedenken en uitwerken  om de kinderen te betrekken bij het werk van de diaconie.

In het laatste half jaar hebben de volgende kinderen hun busje geleegd waarvan de opbrengst voor Edukans is:
-Gerard Beukema ( wijk 4): €85.98
-Anniek Mollema ( wijk 1) : €95.54
-Evelien vd Eide en Melanie Willems ( wijk 2) :€86.64
-Jasmine en Marieke Bijlholt ( wijk 7) : €60.04
De opbrengst van de busjes die nu ingeleverd worden zal tzt bekend worden gemaakt.

Wij willen hierbij alle kinderen bedanken voor het collecteren in de afgelopen jaren! 

Diaconie wijk Loppersum.

 

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland