Zendingserfgoedkalender 2017

Sinds 2015 verschijnt jaarlijks de Zendingserfgoedkalender. Een kalender in de traditie van de vroegere vertrouwde Missie-Zendings-Kalender (MZK).

De afbeeldingen komen ditmaal uit Papoea, waar protestantse en rooms-katholieke kerken versiert zijn met wandreliëfs, houtsnijwerk, muurschilderingen of macro’s (schilderingen op geklopte en gedroogde boombast). De kalender geeft informatie over het land, haar moeizame recente geschiedenis en de kerken die in Papoea present zijn.

Zo vinden er veel mensenrechtenschendingen plaats en wordt de oorspronkelijke bevolking gemarginaliseerd en soms gediscrimineerd. Kerk in Actie juicht de voortzetting van de MZK traditie toe en beveelt deze van harte bij u aan. Mooi om te hebben en leuk om weg te geven. DE ZENDINGSERFGOEDKALENDER 2017 IS TE BESTELLEN BIJ UW DIAKONIE OF ZWO-COMMISSIE VOOR 9 EURO PER STUK.

Bestellen bij Piet Meerman E-mail: meerman.piet@gmail.com , of bellen 572257.

Kosten: €9,00 per stuk. Bij meerdere bestellingen geld reductie.

Bij meerdere bestellingen geld reductie. We wachten niet te lang, want op is op.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland