Zondag 22 november Gedachtenis der gestorvenen

Zondag 22 november herdenken we in de Vrede­kerk de gemeenteleden die het afgelopen jaar over­leden zijn. We noemen hun namen en daarbij wordt door familie of door onszelf een kaars aan­gestoken.

Vanwege Coronamaatregelen is het niet mogelijk dat de gemeenteleden na het noemen van deze na­men naar voren komen om zelf nog een kaars aan te steken voor hen die zij in gedachten hebben. We steken daarvoor in de plaats één grote kaars aan voor hen die we zelf in gedachten hebben.

Omdat we de familieleden in staat willen stellen een kaars aan te steken en we daarbij 2 familiele­den toe willen staan, is de ruimte voor gemeentele­den in deze dienst beperkt. We gaan er vanuit dat ook op 22 november het maximum aantal kerkgan­gers 30 is. Als we daar het aantal aanwezige fami­lieleden aftrekken komen we op een getal van tus­sen de 6 tot 12 aanwezige gemeenteleden in deze dienst.

De coronamaatregelen voel je juist bij een dienst als deze knellen. Graag willen we iedereen erbij hebben om samen te kunnen gedenken. We kunnen weliswaar niet samen in de kerkzaal zitten, maar gelukkig hebben we media als YouTube en Kerk­omroep waardoor we dit toch samen kunnen vie­ren.

Hoe dan ook, we brengen in deze dienst deze na­men voor het aangezicht van onze God en laten ons daarbij troosten door het evangelie, de boodschap van God. Dat wordt ook verwoord in de liederen die in deze dienst gezongen zullen worden. Een lied die dat heel mooi doet is het volgende:

Heer, herinner U de namen
van hen, die gestorven zijn,
en vergeet niet, dat zij kwamen
langs de straten van de pijn,
langs de wegen van het lijden,
door het woud der eenzaamheid,
naar het dag en nacht verbeide
Vaderhuis, hun toebereid.

ds. Marco Roepers en Roelie Smid

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is.