Zondag 8 april, bierproeverij Ongelovige Thomas

Op de zondag na Pasen gaat het over het verhaal van De (on)gelovige Thomas. De dienst begint om 9.30 uur en vindt plaats in de Vredekerk. Na afloop kan ieder (boven de 18) het gelijknamige bier proeven aan de 18+ tafel in de hal. De uitleg in deze dienst wordt namelijk verzorgd door de 18+ gespreksgroep met hun gasten. Aan deze 18+ tafel is naast bierproeven ook gelegenheid voor feedback over de dienst.

En mocht je / u niet geloven dat het bier goed smaakt (wij hebben het al voorgeproefd en denken daar echt anders over), kom jezelf dan overtuigen onder het motto: eerst proeven, dan geloven.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland